Landingspagina OCR - ISProjects - Factuurverwerking

Landingspagina OCR

Wat is OCR Software?

OCR staat voor Optical Character Recognition. Het is een techniek om tekst uit gescande documenten of uit afbeeldingen te halen. Bij OCR wordt er gebruik gemaakt van patroonherkenning: de letters worden door de software herkend en één voor één opgeslagen. Dankzij OCR software zijn de teksten weer te bewerken en worden ze weer doorzoekbaar door zoekmachines.

OCR software Scannen en Herkennen

ISProjects maakt gebruik van OCR software tijdens het scannen en herkennen van inkomende facturen. In het scanproces vinden een aantal stappen plaats, zo wordt het beeld van de factuur geoptimaliseerd voor herkenning en opgeslagen in Tiff formaat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Optical Character Recognition (OCR) en Intelligent Character Recognition (ICR).

ICR is een tekstherkenningstechniek die handgeschreven blokletters in hokjes kan herkennen. Ook herkent deze techniek verschillende lettertypes. ICR wordt vaak ingezet om bijvoorbeeld postcodes op een kaart te herkennen.

Voordelig inkomende facturen direct herkenbaar

Het systeem van ISProjects herkent automatisch invoervelden zoals leverancier, factuurnummer, factuurbedrag, ordernummer etc. De herkenningssoftware is gebaseerd op “Free Forms” in plaats van op templates. Bij templates moet u per leverancier een template aan maken en daarbij aangeven waar de informatie op de factuur staat, dit is erg tijdrovend. De software van ISProjects werkt daarom met “Free Forms” herkenning. Bij “Free Forms” is de locatie van de informatie niet relevant, de software zoekt intelligent op basis van een lijst met synoniemen. Dit levert u een forse tijdsbesparing op. Optioneel is het mogelijk om automatisch factuurregels te herkennen. Hierbij wordt per regel automatisch informatie, zoals artikel nummer, aantal, item prijs herkend.

Met behulp van een groot aantal automatische validaties bent u verzekerd van een juiste herkenning. Denk hierbij aan controles als “prijs x aantal = subtotaal” of “totaal alle subtotalen = totaalbedrag excl. BTW”. Daarnaast is het mogelijk om leverancier specifieke inrichtingen te definiëren. Ervaring leert dat een herkenningspercentage van 70% tot 90% gehaald wordt.

Heeft u interesse om verder te praten?
Gelieve dit veld leeg te laten.