Support - ISProjects - Factuurverwerking Support - ISProjects - Factuurverwerking

Support

Themavisual_hands

ISP-Invoice wordt door veel klanten gezien als een bedrijfskritische applicatie waarmee een zo hoog mogelijke “uptime” van de applicatie van het allergrootste belang is.


Om deze reden kan ISProjects haar klanten een supportcontract aanbieden. Een supportcontract biedt een aantal voordelen:

ISProjects geeft voor elk aangemeld incident een responsetijd en de daarbij behorende oplostijd. De oplostijd is hierbij afhankelijk van de “severity” van het incident. De in rekening gebrachte kosten per call zijn vooraf bepaald en in de Service Level Agreement vastgelegd.


ISProjects Support website
TeamViewer
Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan ter verbetering van de gebruikerservaring. Door deze site te gebruiken accepteert u het privacy- en cookie reglement. Deze documenten vind u terug in de footer van de website. op de pagina https://www.isprojects.nl/nl/cookies-instellingen/ kunt u instellen welke cookies u wel of niet wilt accepteren. Wilt u helemaal geen cookies accepteren? Dan moet u de button in deze cookiemelding negeren.
Annuleren